Art: Gråmynta - Mentha longifolia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gråmynta som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt