Svenska dagfjärilar och nattfjärilar

Denna hemsida innehåller för närvarande 2825 fjärilsarter funna i Sverige. Hittills har jag även lagt in 643 egna bilder på totalt 174 olika arter.

Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis

Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis

Vomb, Skåne, 2008-06-24
Foto: Magnus Unger ©

Dagfjärilar

Denna grupp består av 5 familjer och 122 arter. För närvarande finns det bild på 114 av dessa.

Nattfjärilar (micro)

Denna grupp består av 48 familjer och 1746 arter. För närvarande finns det bild på 32 av dessa.

Nattfjärilar (macro)

Denna grupp består av 18 familjer och 957 arter. För närvarande finns det bild på 28 av dessa.


Mest populära

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt