Svenska dagfjärilar och nattfjärilar

Denna hemsida innehåller för närvarande 2825 fjärilsarter funna i Sverige. Hittills har jag även lagt in 643 egna bilder på totalt 174 olika arter.

Silverstreckad pärlemorfjäril - Argynnis paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril - Argynnis paphia

Härkeshult, Västergötland, 2007-07-31
Foto: Magnus Unger ©

Dagfjärilar

Denna grupp består av 5 familjer och 122 arter. För närvarande finns det bild på 114 av dessa.

Nattfjärilar (micro)

Denna grupp består av 47 familjer och 1723 arter. För närvarande finns det bild på 32 av dessa.

Nattfjärilar (macro)

Denna grupp består av 19 familjer och 980 arter. För närvarande finns det bild på 28 av dessa.


Mest populära

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt