Säfferotplattmal Depressaria libanotidella

Schläger, 1849

Vingbredd: 22-29 mm

Rödlistad: VU (Sårbar) [mer info]

Flygtider:
Flygtider - Depressaria libanotidella (juni,juli,augusti)

Värdväxt: Seseli libanotis

Taxonomi
www.dyntaxa.se
www.faunaeur.org - Fauna Europaea
Distribution map - Depressaria libanotidella Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Gotska sandön Halland Bohuslän Dalsland Västergötland Närke Östergötland Sörmland Uppland Västmanland Värmland Dalarna Gästrikland Hälsingland Medelpad Ångermanland Västerbotten Norrbotten Härjedalen Jämtland Åsele lappmark Lycksele lappmark Pite lappmark Lule lappmark Torne lappmark

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt