Art: Vårtåtel - Aira praecox

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vårtåtel som värdväxt för dess larver.

Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Småtåtlar - Aira

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt