Art: Svinamarant - Amaranthus retroflexus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svinamarant som värdväxt för dess larver.

Blek mållesäckmal - Coleophora versurella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt