Art: Åkerkulla - Anthemis arvensis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Åkerkulla som värdväxt för dess larver.

Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt