Art: Slåttergubbe - Arnica montana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Slåttergubbe som värdväxt för dess larver.

Slåttergubbemal - Digitivalva arnicella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt