Art: Strandmålla - Atriplex littoralis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Strandmålla som värdväxt för dess larver.

Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Saltmållesmåstävmal - Scrobipalpa nitentella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt