Art: Stor ormrot - Bistorta major

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stor ormrot som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt