Art: Skugglosta - Bromus ramosus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skugglosta som värdväxt för dess larver.

Gulfläckig glanssmygare - Carterocephalus palaemon

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Lostor - Bromus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt