Art: Stor blåklocka - Campanula persicifolia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stor blåklocka som värdväxt för dess larver.

Blåklockepraktmal - Orophia ferrugella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt