Art: Krustistel - Carduus crispus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Krustistel som värdväxt för dess larver.

Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt