Art: Skelört - Chelidonium majus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skelört som värdväxt för dess larver.

Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt