Art: Borstnejlika - Dianthus barbatus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Borstnejlika som värdväxt för dess larver.

Större vitblärefly - Hadena bicruris
Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
Vitbandat nejlikfly - Hadena compta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt