Art: Borstnejlika - Dianthus barbatus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Borstnejlika som värdväxt för dess larver.

NT Större vitblärefly - Hadena bicruris
NT Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
NT Vitbandat nejlikfly - Hadena compta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt