Art: Skogsbräken - Dryopteris carthusiana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skogsbräken som värdväxt för dess larver.

Bräkenängsmott - Udea decrepitalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt