Art: Vargtörel - Euphorbia esula

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vargtörel som värdväxt för dess larver.

Vitsprötad skymningssvärmare - Hyles euphorbiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt