Art: Rävtörel - Euphorbia peplus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rävtörel som värdväxt för dess larver.

Vitsprötad skymningssvärmare - Hyles euphorbiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt