Art: Kärrnäva - Geranium palustre

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrnäva som värdväxt för dess larver.

Brun blåvinge - Aricia eumedon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt