Art: Sparvnäva - Geranium pusillum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sparvnäva som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt