Art: Blodnäva - Geranium sanguineum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Blodnäva som värdväxt för dess larver.

Midsommarblåvinge - Aricia artaxerxes

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt