Art: Hesperis - Hesperis matronalis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hesperis som värdväxt för dess larver.

Hesperismal - Plutella porrectella
Röd senapsmal - Rhigognostis incarnatella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt