Art: Backvial - Lathyrus sylvestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Backvial som värdväxt för dess larver.

Backvialsvecklare - Cydia gemmiferana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt