Art: Gullborste - Linosyris vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullborste som värdväxt för dess larver.

Vårbredvecklare - Philedonides lunana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt