Art: Gökblomster - Lychnis flos-cuculi

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gökblomster som värdväxt för dess larver.

Svartvit säckmal - Coleophora albella
Blärefältmätare - Perizoma affinitata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt