Art: Humlelusern - Medicago lupulina

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Humlelusern som värdväxt för dess larver.

Lusernguldmal - Phyllonorycter insignitellus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt