Art: Klöveroxalis - Oxalis stricta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klöveroxalis som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt