Art: Strandkämpar - Plantago coronopus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Strandkämpar som värdväxt för dess larver.

Gulkämpesmåstävmal - Scrobipalpa samadensis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt