Art: Ängsskallra - Rhinanthus minor

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ängsskallra som värdväxt för dess larver.

Vitstreckad fältmätare - Perizoma albulata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt