Art: Kanelros - Rosa majalis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kanelros som värdväxt för dess larver.

Kanelrosknoppmal - Lampronia standfussiella

Översikt: Värdväxter
Familj: Rosväxter - Rosaceae
Släkte: Rosor - Rosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt