Art: Svinmolke - Sonchus asper

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svinmolke som värdväxt för dess larver.

Purpurgrundvecklare - Celypha rosaceana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt