Art: Lundalm - Ulmus minor

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lundalm som värdväxt för dess larver.

EN Almgallvecklare - Phtheochroa schreibersiana
Ockragult gulvingsfly - Cirrhia gilvago

Översikt: Värdväxter
Familj: Almväxter - Ulmaceae
Släkte: Almar - Ulmus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt