Art: Häckvicker - Vicia sepium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Häckvicker som värdväxt för dess larver.

Majvecklare - Cydia jungiella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt