Art: Fjällviol - Viola biflora

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Fjällviol som värdväxt för dess larver.

Storfläckig pärlemorfjäril - Issoria lathonia

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt