Släkte: Tibastar - Daphne

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tibastar som värdväxt för dess larver.

Större tibastmal - Anchinia daphnella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt