Släkte: Gentianellor - Gentianella

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gentianellor som värdväxt för dess larver.

Arunfjädermott - Stenoptilia zophodactyla

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt