Släkte: Flugtrumpeter - Sarracenia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Flugtrumpeter som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt