Släkte: Bandtång - Zostera

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bandtång som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt