Art: Kummin - Carum carvi

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kummin som värdväxt för dess larver.

Makaonfjäril - Papilio machaon

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt