Svenska dagfjärilar och nattfjärilar

Denna hemsida innehåller för närvarande 2862 fjärilsarter funna i Sverige. Hittills har jag även lagt in 643 egna bilder på totalt 174 olika arter.

Pärlgräsfjäril - Coenonympha arcania

Pärlgräsfjäril - Coenonympha arcania

Kuröds skalbank, Bohuslän, 2008-06-11
Foto: Magnus Unger ©

Dagfjärilar

Denna grupp består av 5 familjer och 122 arter. För närvarande finns det bild på 114 av dessa.

Nattfjärilar (micro)

Denna grupp består av 48 familjer och 1747 arter. För närvarande finns det bild på 32 av dessa.

Nattfjärilar (macro)

Denna grupp består av 19 familjer och 993 arter. För närvarande finns det bild på 28 av dessa.


Mest populära

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt