Vecklare - Tortricidae

Vecklare (Tortricidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 442 arter i denna familj.

Tortricinae
Cochylini
Fältmalörtspraktvecklare - Phtheochroa inopiana
Almgallvecklare - Phtheochroa schreibersiana
Vägtornbärsvecklare - Phtheochroa sodaliana
Fjällskärepraktvecklare - Phtheochroa vulneratana
Fältmalörtsgallvecklare - Cochylimorpha hilarana
Malörtsvecklare - Cochylimorpha woliniana
Svartklintsblomvecklare - Cochylimorpha straminea
Väddklintsblomvecklare - Cochylimorpha alternana
Skogssallatsblomvecklare - Phalonidia gilvicomana
Bågbandad blomvecklare - Phalonidia curvistrigana
Mynteblomvecklare - Phalonidia manniana
Strandasterblomvecklare - Phalonidia affinitana
Kamomillblomvecklare - Gynnidomorpha luridana
Sältingblomvecklare - Gynnidomorpha vectisana
Kärrspireblomvecklare - Gynnidomorpha minimana
Rödbrokig blomvecklare - Gynnidomorpha permixtana
Svaltingblomvecklare - Gynnidomorpha alismana
Tistelgulvecklare - Agapeta hamana
Klintgulvecklare - Agapeta zoegana
Hedblomstervecklare - Eupoecilia cebrana
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Brakvedsblomvecklare - Eupoecilia ambiguella
Blodtoppsblomvecklare - Eupoecilia sanguisorbana
Brokig väddblomvecklare - Aethes hartmanniana
Röllikeblomvecklare - Aethes margaritana
Svarthöblomvecklare - Aethes deutschiana
Strandveronikeblomvecklare - Aethes triangulana
Enblomvecklare - Aethes rutilana
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
Rutig korgblomvecklare - Aethes tesserana
Strandkvanneblomvecklare - Aethes dilucidana
Odörtsblomvecklare - Aethes beatricella
Morotsblomvecklare - Aethes francillana
Strätteblomvecklare - Aethes fennicana
Tistelblomvecklare - Aethes cnicana
Kardborrblomvecklare - Aethes rubigana
Fältmalörtsblomvecklare - Aethes kindermanniana
Hampflockelsvecklare - Cochylidia rupicola
Roströd gullrisvecklare - Cochylidia subroseana
Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
Mindre fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia moguntiana
Gråbinkevecklare - Cochylidia heydeniana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Björkhängevecklare - Cochylis nana
Kardväddsblomvecklare - Cochylis roseana
Röd väddblomvecklare - Cochylis flaviciliana
Linvecklare - Cochylis epilinana
Bitterfibbleblomvecklare - Cochylis hybridella
Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana
Ståndsblomvecklare - Cochylis atricapitana
Monkeblomvecklare - Cochylis pallidana
Vit korgblomvecklare - Cochylis posterana
Kustkämpeblomvecklare - Falseuncaria degreyana
Gullviveblomvecklare - Falseuncaria ruficiliana
Tortricini
Gulbandad bredvecklare - Spatalistis bifasciana
Ekvecklare - Tortrix viridana
Gul ekbredvecklare - Aleimma loeflingiana
Rosensommarvecklare - Acleris holmiana
Lönnbredvecklare - Acleris forsskaleana
Törnrosvecklare - Acleris bergmanniana
Jordgubbsvecklare - Acleris comariana
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Dansk granvårvecklare - Acleris abietana
Granvårvecklare - Acleris nigrilineana
Glansig blåbärsvårvecklare - Acleris maccana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Sikelhöstvecklare - Acleris rhombana
Inbuktad videhöstvecklare - Acleris emargana
Jolsterhöstvecklare - Acleris effractana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Fackelrosvårvecklare - Acleris lorquiniana
Häggvårvecklare - Acleris umbrana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Älggräshöstvecklare - Acleris shepherdana
Arktisk vårvecklare - Acleris arcticana
Videvårvecklare - Acleris hastiana
Nyponhöstvecklare - Acleris permutana
Ljungvårvecklare - Acleris hyemana
Mindre aspvårvecklare - Acleris obtusana
Rostgrå vårvecklare - Acleris implexana
Glansig bokvårvecklare - Acleris ferrugana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Brun ekvårvecklare - Acleris quercinana
Almvårvecklare - Acleris kochiella
Björkvårvecklare - Acleris logiana
Större aspvårvecklare - Acleris roscidana
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Hallonvårvecklare - Acleris rufana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Cnephasiini
Större vitbandsvecklare - Xerocnephasia rigana
Hagtornsgråvecklare - Neosphaleroptera nubilana
Tryvårvecklare - Doloploca punctulana
Höstlångvecklare - Exapate congelatella
Vårlångvecklare - Tortricodes alternella
Ängsgråvecklare - Eana osseana
Silvergråvecklare - Eana argentana
Mörk gulfläcksgråvecklare - Eana incanana
Mindre gulfläcksgråvecklare - Eana derivana
Större gulfläcksgråvecklare - Eana penziana
Ljus gråvecklare - Cnephasia incertana
Sensommargråvecklare - Cnephasia stephensiana
Vattrad gråvecklare - Cnephasia alticolana
Mellangråvecklare - Cnephasia asseclana
Stäppgråvecklare - Cnephasia pasiuana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Försommargråvecklare - Cnephasia communana
Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Sparganothini
Myrlångpalpvecklare - Sparganothis rubicundana
Fjällångpalpvecklare - Sparganothis praecana
Tulkörtsvecklare - Sparganothis pilleriana
Euliini
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Askbredvecklare - Pseudargyrotoza conwagana
Ramapesiini
Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Blåbärsbredvecklare - Paramesia gnomana
Mindre vitbandsvecklare - Periclepsis cinctana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Archipini
Tallsommarvecklare - Archips oporanus
Porssommarvecklare - Archips betulanus
Fruktträdssommarvecklare - Archips podanus
Hagtornssommarvecklare - Archips crataeganus
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Häcksommarvecklare - Archips rosanus
Berberisbredvecklare - Choristoneura diversana
Rönnbredvecklare - Choristoneura hebenstreitella
Lappbredvecklare - Choristoneura albaniana
Tallmossebredvecklare - Argyrotaenia ljungiana
Lärkbredvecklare - Ptycholomoides aeriferanus
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Granbredvecklare - Dichelia histrionana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Sidengrå bredvecklare - Zelotherses unitana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Pärlfläcksvecklare - Clepsis nybomi
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana
Urskogsvecklare - Clepsis illustrana
Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Sandsnedbandsvecklare - Clepsis pallidana
Smultronsvecklare - Clepsis neglectana
Fållad askvecklare - Clepsis consimilana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Chlidanotinae
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Olethreutinae
Bactrini
Tågvecklare - Bactra lancealana
Vattrad sumpvecklare - Bactra furfurana
Tvillingsumpvecklare - Bactra lacteana
Strecksumpvecklare - Bactra suedana
Havssävsvecklare - Bactra robustana
Endotheniini
Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana
Stinksyskevecklare - Endothenia nigricostana
Knölsyskevecklare - Endothenia pullana
Mindre rotvecklare - Endothenia ericetana
Större rotvecklare - Endothenia quadrimaculana
Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana
Olethreutini
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Ekrullvecklare - Eudemis profundana
Agmyrvecklare - Aterpia sieversiana
Åkerväddsvecklare - Selenodes karelica
Större aspbrokvecklare - Pseudosciaphila branderiana
Halvbandad videknoppvecklare - Apotomis semifasciana
Nättecknad fjällknoppvecklare - Apotomis algidana
Helbandad videknoppvecklare - Apotomis infida
Smalvingad fjällknoppvecklare - Apotomis lemniscatana
Pilknoppvecklare - Apotomis lineana
Aspknoppvecklare - Apotomis inundana
Större brämknoppvecklare - Apotomis boreana
Vitfläckig björkknoppvecklare - Apotomis turbidana
Gulanlupen björkknoppvecklare - Apotomis betuletana
Sälgknoppvecklare - Apotomis capreana
Vinklad fjällknoppvecklare - Apotomis moestana
Mindre brämknoppvecklare - Apotomis sororculana
Svart fjällknoppvecklare - Apotomis fraterculana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Mörkkantad fjällknoppvecklare - Apotomis demissana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Sälgbrokvecklare - Hedya salicella
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Häggbrokvecklare - Hedya dimidiana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Rosenbrokvecklare - Hedya ochroleucana
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Maskrosgrundvecklare - Celypha striana
Purpurgrundvecklare - Celypha rosaceana
Berggrundvecklare - Celypha rurestrana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Fräkenbrokvecklare - Celypha tiedemanniana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Spireabrokvecklare - Celypha siderana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Gulbandsvecklare - Celypha aurofasciana
Alkärrsbrokvecklare - Phiaris umbrosana
Fjällbrokvecklare - Phiaris obsoletana
Vitbandsbrokvecklare - Phiaris dissolutana
Metallbrokvecklare - Phiaris metallicana
Ljungbrokvecklare - Phiaris schulziana
Torvbrokvecklare - Phiaris turfosana
Tajgabrokvecklare - Phiaris heinrichana
Mossebrokvecklare - Phiaris micana
Hedbrokvecklare - Phiaris palustrana
Nordlig brokvecklare - Phiaris septentrionana
Blåbärsbrokvecklare - Phiaris bipunctana
Blybandsbrokvecklare - Capricornia boisduvaliana
Springkornsrotvecklare - Pristerognatha penthinana
Springkornsstjälkvecklare - Pristerognatha fuligana
Blyfläckig granvecklare - Cymolomia hartigiana
Mjölonbrokvecklare - Argyroploce arbutella
Fjällbrantsbrokvecklare - Argyroploce aquilonana
Fjällsippebrokvecklare - Argyroploce noricana
Skvattrambrokvecklare - Argyroploce lediana
Pyrolavecklare - Argyroploce externa
Rosenbandvecklare - Argyroploce roseomaculana
Smalbandvecklare - Argyroploce concretana
Lingonbrokvecklare - Stictea mygindiana
Prydlig brokvecklare - Olethreutes arcuellus
Tallbrokvecklare - Piniphila bifasciana
Granbrokvecklare - Pseudohermenias abietana
Lobesiini
Tistelskottvecklare - Lobesia abscisana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Trubbvingad skottvecklare - Lobesia virulenta
Fetbladskottvecklare - Lobesia bicinctana
Triftskottvecklare - Lobesia littoralis
Eucosmini
Röllikerullvecklare - Eriopsela quadrana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Blåbärshakvecklare - Rhopobota myrtillana
Väddhakvecklare - Rhopobota stagnana
Lingonhakvecklare - Rhopobota ustomaculana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Lövträdsknoppvecklare - Spilonota ocellana
Lärkknoppvecklare - Spilonota laricana
Aspbladsvecklare - Gibberifera simplana
Dyster alrullvecklare - Epinotia sordidana
Större viderullvecklare - Epinotia caprana
Vitfläckig björkrullvecklare - Epinotia trigonella
Dvärgbjörksrullvecklare - Epinotia indecorana
Umbrarullvecklare - Epinotia brunnichana
Fläckig asprullvecklare - Epinotia maculana
Föränderlig rullvecklare - Epinotia solandriana
Almrullvecklare - Epinotia abbreviana
Mjölonminerarvecklare - Epinotia nemorivaga
Granitvecklare - Epinotia granitana
Häggskottsvecklare - Epinotia signatana
Prydlig videvecklare - Epinotia cruciana
Prydlig odonvecklare - Epinotia gimmerthaliana
Prydlig fjällsippevecklare - Epinotia mercuriana
Alhängevecklare - Epinotia immundana
Smal videvecklare - Epinotia crenana
Dvärgbarrvecklare - Epinotia nanana
Björkrullvecklare - Epinotia demarniana
Mindre viderullvecklare - Epinotia subocellana
Björkgallvecklare - Epinotia tetraquetrana
Vårgranvecklare - Epinotia pygmaeana
Silvergranstoppvecklare - Epinotia subsequana
Alknoppvecklare - Epinotia tenerana
Grenrullvecklare - Epinotia ramella
Silvergransknoppvecklare - Epinotia nigricana
Rödspetsad tallvecklare - Epinotia rubiginosana
Silvergransbarrvecklare - Epinotia pusillana
Granbarrvecklare - Epinotia tedella
Silvergransminerarvecklare - Epinotia fraternana
Dubbelmånrullvecklare - Epinotia bilunana
Mångformig aspvecklare - Epinotia nisella
Lärkträdsvecklare - Zeiraphera griseana
Rödhövdad silvergransvecklare - Zeiraphera rufimitrana
Granskottvecklare - Zeiraphera ratzeburgiana
Ekklockvecklare - Zeiraphera isertana
Rödklintsrotvecklare - Pelochrista caecimaculana
Krisslerotvecklare - Pelochrista mollitana
Fältmalörtsrotvecklare - Pelochrista infidana
Månskärerotvecklare - Pelochrista huebneriana
Fettistelfrövecklare - Eucosma obumbratana
Svinrotsvecklare - Eucosma scorzonerana
Tistelfrövecklare - Eucosma cana
Rödklintsfrövecklare - Eucosma hohenwartiana
Väddklintsfrövecklare - Eucosma fulvana
Bitterfibblefrövecklare - Eucosma balatonana
Ståndsfrövecklare - Eucosma campoliliana
Mindre gullrisfrövecklare - Eucosma aemulana
Strandasterfrövecklare - Eucosma tripoliana
Mjölkfrövecklare - Eucosma lacteana
Sandklintsvecklare - Eucosma albidulana
Strandmalörtsgallvecklare - Eucosma krygeri
Större malörtsskottvecklare - Eucosma metzneriana
Gul rotvecklare - Eucosma messingiana
Sallatsfrövecklare - Eucosma conterminana
Brun gullrisfrövecklare - Eucosma aspidiscana
Malörtsstjälkvecklare - Eucosma pupillana
Fjällskärefrövecklare - Eucosma saussureana
Östlig gullrisfrövecklare - Eucosma suomiana
Silverpoppelsbladvecklare - Gypsonoma minutana
Hagtornsbladvecklare - Gypsonoma dealbana
Poppelknoppvecklare - Gypsonoma oppressana
Aspskottvecklare - Gypsonoma sociana
Videhakvecklare - Gypsonoma nitidulana
Poppelskottvecklare - Gypsonoma aceriana
Hästhovsstjälkvecklare - Epiblema sticticana
Större tistelstjälkvecklare - Epiblema scutulana
Mindre tistelstjälkvecklare - Epiblema cirsiana
Gråbostjälkvecklare - Epiblema foenella
Krisslevecklare - Epiblema junctana
Hästhovsrotvecklare - Epiblema grandaevana
Röllikestjälkvecklare - Epiblema graphana
Fjällstjälkvecklare - Epiblema simploniana
Krisslestjälkvecklare - Epiblema inulivora
Större nyponvecklare - Notocelia cynosbatella
Mörk rosenvecklare - Notocelia tetragonana
Björnbärsvecklare - Notocelia uddmanniana
Större rosenvecklare - Notocelia roborana
Mindre rosenvecklare - Notocelia incarnatana
Blek rosenvecklare - Notocelia rosaecolana
Hagtornsskottvecklare - Notocelia trimaculana
Gråblå tallvecklare - Pseudococcyx posticana
Tallknoppsvecklare - Pseudococcyx turionella
Tallbarrsvecklare - Clavigesta purdeyi
Hartsgallvecklare - Retinia resinella
Lärkkottsvecklare - Retinia perangustana
Silvergransskottvecklare - Gravitarmata margarotana
Blek tallskottvecklare - Rhyacionia buoliana
Mosaiktallvecklare - Rhyacionia pinicolana
Gråbrun tallvecklare - Rhyacionia pinivorana
Tallplantsvecklare - Rhyacionia duplana
Hårsprötad tallvecklare - Rhyacionia logaea
Dvärgtallvecklare - Corticivora piniana
Snöbärsvecklare - Eucosmomorpha albersana
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Ljungsikelvecklare - Ancylis unguicella
Gråfläckssikelvecklare - Ancylis uncella
Aspsikelvecklare - Ancylis laetana
Östlig sikelvecklare - Ancylis kenneli
Trubbsikelvecklare - Ancylis obtusana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Almsikelvecklare - Ancylis upupana
Grårandssikelvecklare - Ancylis geminana
Halvvågssikelvecklare - Ancylis subarcuana
Spetssikelvecklare - Ancylis diminutana
Hagtornssikelvecklare - Ancylis selenana
Getapelsikelvecklare - Ancylis unculana
Blåbärssikelvecklare - Ancylis myrtillana
Långsikelvecklare - Ancylis apicella
Kärrvialssikelvecklare - Ancylis paludana
Gökärtssikelvecklare - Ancylis badiana
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Eksikelvecklare - Ancylis mitterbacheriana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Grapholitini
Dubbelmånvecklare - Grapholita fissana
Klövervecklare - Grapholita compositella
Sötvedelsvecklare - Grapholita pallifrontana
Fjällvedelsvecklare - Grapholita aureolana
Skogsklövervecklare - Grapholita caecana
Humlevecklare - Grapholita discretana
Backvialsvecklare - Grapholita gemmiferana
Majvecklare - Grapholita jungiella
Månfläcksvecklare - Grapholita lunulana
Vickervecklare - Grapholita orobana
Plommonvecklare - Grapholita funebrana
Mindre nyponvecklare - Grapholita tenebrosana
Hagtornsbärvecklare - Grapholita janthinana
Trädgårdsvecklare - Grapholita lobarzewskii
Ärtvecklare - Cydia nigricana
Käringtandsvecklare - Cydia succedana
Lusernvecklare - Cydia medicaginis
Puktörnevecklare - Cydia microgrammana
Enbarksvecklare - Cydia duplicana
Kvartsmåntallvecklare - Cydia cognatana
Svart granborrvecklare - Cydia illutana
Aspbarkvecklare - Cydia corollana
Tallbarkvecklare - Cydia coniferana
Grankådvecklare - Cydia indivisa
Svarttallsskottvecklare - Cydia conicolana
Tallkådvecklare - Cydia cosmophorana
Grankottsvecklare - Cydia strobilella
Granbarksvecklare - Cydia pactolana
Lärkbarksvecklare - Cydia grunertiana
Äpplevecklare - Cydia pomonella
Sälggallvecklare - Cydia servillana
Almbarksvecklare - Cydia leguminana
Aspskogsvecklare - Cydia cornucopiae
Mindre ekollonvecklare - Cydia splendana
Bokollonvecklare - Cydia fagiglandana
Större ekollonvecklare - Cydia amplana
Lönnfruktsvecklare - Cydia inquinatana
Johannesörtsvecklare - Lathronympha strigana
Guldfläcksvecklare - Pammene aurana
Palsternacksvecklare - Pammene gallicana
Ekollonsolvecklare - Pammene fasciana
Bokollonsolvecklare - Pammene herrichiana
Glanssolvecklare - Pammene splendidulana
Aspsolvecklare - Pammene insulana
Lindsolvecklare - Pammene ignorata
Smalvingad eksolvecklare - Pammene giganteana
Mindre eksolvecklare - Pammene argyrana
Asksolvecklare - Pammene suspectana
Ekgallssolvecklare - Pammene albuginana
Dvärgbjörkssolvecklare - Pammene clanculana
Mörk björksolvecklare - Pammene obscurana
Hagtornssolvecklare - Pammene agnotana
Odonsolvecklare - Pammene luedersiana
Rödspetsad solvecklare - Pammene rhediella
Videsolvecklare - Pammene populana
Slånsolvecklare - Pammene spiniana
Kungssolvecklare - Pammene regiana
Naverlönnssolvecklare - Pammene trauniana
Guldsolvecklare - Pammene aurita
Gransolvecklare - Pammene ochsenheimeriana
Svart eksolvecklare - Pammene germmana
Bokbladsvecklare - Strophedra weirana
Ekbladsvecklare - Strophedra nitidana
Mörk röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbana
Gulfjällig renfanerotvecklare - Dichrorampha sedatana
Svartstreckad rotvecklare - Dichrorampha aeratana
Prästkragsstjälkvecklare - Dichrorampha consortana
Spetsvingad rotvecklare - Dichrorampha acuminatana
Nysörtsrotvecklare - Dichrorampha sylvicolana
Gråborotvecklare - Dichrorampha simpliciana
Vithakad röllikerotvecklare - Dichrorampha sequana
Halvmånrotvecklare - Dichrorampha heegerana
Grågul alvarrotvecklare - Dichrorampha senectana
Grå röllikerotvecklare - Dichrorampha incognitana
Rödtonad röllikerotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Gulhakad renfanerotvecklare - Dichrorampha flavidorsana
Prästkragsrotvecklare - Dichrorampha alpinana
Gulhakad röllikerotvecklare - Dichrorampha petiverella
Ljus röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbagana
Obskyr renfanerotvecklare - Dichrorampha obscuratana
Mindre röllikerotvecklare - Dichrorampha agilana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt