Plattmalar - Depressariidae

Plattmalar (Depressariidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 57 arter i denna familj.

Hasselvårmal - Semioscopis avellanella
Björkvårmal - Semioscopis oculella
Rönnvårmal - Semioscopis steinkellneriana
Aspvårmal - Semioscopis strigulana
Slånruggmal - Luquetia lobella
VU Leverplattmal - Levipalpus hepatariella
Gråboplattmal - Exaeretia allisella
Alvarplattmal - Exaeretia praeustella
Björkplattmal - Exaeretia ciniflonella
Flockblomsterplattmal - Agonopterix heracliana
Ryssplattmal - Agonopterix multiplicella
Fransplattmal - Agonopterix ciliella
NT Fyrpunktsplattmal - Agonopterix quadripunctata
NT Odörtsplattmal - Agonopterix alstromeriana
Krusfröplattmal - Agonopterix selini
EN Backsiljeplattmal - Agonopterix parilella
Mindre tistelplattmal - Agonopterix propinquella
Klintplattmal - Agonopterix kaekeritziana
VU Ängsskäreplattmal - Agonopterix bipunctosa
VU Fjällskäreplattmal - Agonopterix broennoeensis
EN Blåklintsplattmal - Agonopterix laterella
Prydlig johannesplattmal - Agonopterix hypericella
Gulryggad johannesplattmal - Agonopterix liturosa
Fjällvideplattmal - Agonopterix arctica
Videplattmal - Agonopterix conterminella
Sälgplattmal - Agonopterix ocellana
Rödbrämad harrisplattmal - Agonopterix nervosa
NT Harrisbladsplattmal - Agonopterix scopariella
EN Ginstplattmal - Agonopterix atomella
Harrisskottplattmal - Agonopterix assimilella
VU Strandkvanneplattmal - Agonopterix curvipunctosa
NT Sårläkeplattmal - Agonopterix astrantiae
NT Vattenmärkeplattmal - Agonopterix yeatiana
Mindre morotsplattmal - Agonopterix purpurea
Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
Strätteplattmal - Agonopterix angelicella
NT Mindre bockrotsplattmal - Agonopterix capreolella
VU Rödklintsplattmal - Agonopterix pallorella
Kardborreplattmal - Agonopterix arenella
Sprängörtsplattmal - Depressaria daucella
Bäckmärkeplattmal - Depressaria ultimella
Palsternacksplattmal - Depressaria radiella
VU Större säfferotsplattmal - Depressaria libanotidella
Större bockrotsplattmal - Depressaria pimpinellae
Dysterplattmal - Depressaria badiella
Ljusryggad bockrotsplattmal - Depressaria pulcherrimella
VU Ljusryggad morotsplattmal - Depressaria douglasella
CR Gotländsk säfferotsplattmal - Depressaria nemolella
Hundkexplattmal - Depressaria sordidatella
Renfaneplattmal - Depressaria emeritella
Ljusryggad gråboplattmal - Depressaria leucocephala
NT Vitpunkterad plattmal - Depressaria albipunctella
Ljuspunkterad röllikeplattmal - Depressaria olerella
NT Hårflokeplattmal - Depressaria chaerophylli
Tvåfärgad morotsplattmal - Depressaria depressana
NT Nordlig röllikeplattmal - Depressaria silesiaca
Streckad fältmalörtsplattmal - Depressaria artemisiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt