Äkta malar - Tineidae

Äkta malar (Tineidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 56 arter i denna familj.

Myrmecozelinae
Myrstacksmal - Myrmecozela ochraceella
Kvarnmal - Haplotinea ditella
Insektsmal - Haplotinea insectella
Meessiinae
Tallavmal - Infurcitinea ignicomella
Klipplavmal - Infurcitinea albicomella
Eklavmal - Infurcitinea argentimaculella
Plommonlavmal - Stenoptinea cyaneimarmorella
Månlavmal - Karsholtia marianii
Tiggarsvampmal - Agnathosia mendicella
Tallsvampmal - Agnathosia sandoeensis
Scardiinae
Punktsvampmal - Montescardia tessulatella
Jättesvampmal - Scardia boletella
Snedbandad svampmal - Morophaga choragella
Nemapogoninae
Nunnesvampmal - Triaxomera fulvimitrella
Parasitsvampmal - Triaxomera parasitella
Björksvampmal - Archinemapogon yildizae
Barksvampmal - Nemaxera betulinella
Kornmal - Nemapogon granellus
Vedsvampmal - Nemapogon cloacellus
Mörk svampmal - Nemapogon wolffiellus
Eksvampmal - Nemapogon inconditellus
Styvskinnsmal - Nemapogon gliriellus
Gårdsvampmal - Nemapogon variatellus
Alsvampmal - Nemapogon clematellus
Korkmusslingsmal - Nemapogon fungivorellus
Skatsvampmal - Nemapogon picarellus
Sebrasvampmal - Nemapogon nigralbellus
Sorgsvampmal - Nemapogon falstriellus
Hålträdssvampmal - Triaxomasia caprimulgella
Skimmersvampmal - Pelecystola fraudulentella
Tineinae
Tapetmal - Trichophaga tapetzella
Spybollsmal - Trichophaga scandinaviella
Tallbarksmal - Elatobia fuliginosella
Klädesmal - Tineola bisselliella
Pälsmal - Tinea pellionella
Dunmal - Tinea dubiella
Slagugglebomal - Tinea bothniella
Silomal - Tinea pallescentella
Dimfläcksmal - Tinea steueri
Duvbomal - Tinea columbariella
Svalbomal - Tinea svenssoni
Rödgul bomal - Tinea semifulvella
Trepunktsbomal - Tinea trinotella
Sparvbomal - Niditinea fuscella
Kattugglebomal - Niditinea striolella
Hästmyrebomal - Niditinea truncicolella
Fällmal - Monopis laevigella
Hedbomal - Monopis weaverella
Svartvit bomal - Monopis spilotella
Guldkantmal - Monopis obviella
Prickbomal - Monopis imella
Munkbomal - Monopis monachella
Fönsterbomal - Monopis fenestratella
Schacksvampmal - Neurothaumasia ankerella
Teichobiinae
Svartbräkenmal - Psychoides verhuella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt