Säckmalar - Coleophoridae

Säckmalar (Coleophoridae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 139 arter i denna familj.

EN Trampörtsmal - Augasma aeratellum
Grå kapselsäckmal - Coleophora lutarea
EN Svartvit säckmal - Coleophora albella
Spireasäckmal - Coleophora spiraeella
Gul eksäckmal - Coleophora lutipennella
Nyponsäckmal - Coleophora gryphipennella
Ljuskantad eksäckmal - Coleophora flavipennella
EN Ljuskantad slånsäckmal - Coleophora adjectella
Ljuskantad björksäckmal - Coleophora milvipennis
Ljuskantad alsäckmal - Coleophora alnifoliae
NT Vitkantad almsäckmal - Coleophora badiipennella
NT Ljuskantad almsäckmal - Coleophora limosipennella
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Odonsäckmal - Coleophora uliginosella
Björksäckmal - Coleophora serratella
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Körsbärssäckmal - Coleophora prunifoliae
Vattenskräppesäckmal - Coleophora hydrolapathella
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Porssäckmal - Coleophora cornutella
Mindre grönglanssäckmal - Coleophora fuscocuprella
Mjölonsäckmal - Coleophora arctostaphyli
Videsäckmal - Coleophora lusciniaepennella
Pyrolasäckmal - Coleophora idaeella
Blåbärsäckmal - Coleophora vacciniella
Mindre skvattramsäckmal - Coleophora ledi
Blygrå säckmal - Coleophora plumbella
Ljusbrun lingonsäckmal - Coleophora vitisella
Blek lingonsäckmal - Coleophora glitzella
Musgrå lingonsäckmal - Coleophora murinella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Brudbrödsäckmal - Coleophora potentillae
Mörk skvattramsäckmal - Coleophora obscuripalpella
Hjortronsäckmal - Coleophora thulea
Fjällsippesäckmal - Coleophora unigenella
Mindre ljungsäckmal - Coleophora juncicolella
Grå björksäckmal - Coleophora orbitella
Brun alsäckmal - Coleophora binderella
Trysäckmal - Coleophora ahenella
Myntesäckmal - Coleophora albitarsella
CR Lungörtssäckmal - Coleophora pulmonariella
Sötväpplingssäckmal - Coleophora trifolii
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
Sen grönglanssäckmal - Coleophora alcyonipennella
NT Skarplinjerad krisslesäckmal - Coleophora conyzae
NT Stinksyskesäckmal - Coleophora lineolea
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal - Coleophora lithargyrinella
RE Sandvedelssäckmal - Coleophora onobrychiella
RE Mindre sötvedelssäckmal - Coleophora colutella
EN Ginstsäckmal - Coleophora genistae
NT Kilstreckad fjällsäckmal - Coleophora svenssoni
NT Jungfrusäckmal - Coleophora parthenogenella
Vitkantad timjansäckmal - Coleophora niveicostella
Toksäckmal - Coleophora peri
Fingerörtssäckmal - Coleophora albicostella
Käringtandssäckmal - Coleophora discordella
EN Silverstreckad säckmal - Coleophora chalcogrammella
Fjällsprötad grönglanssäckmal - Coleophora deauratella
Klövergrönglanssäckmal - Coleophora mayrella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Pudrad sälgsäckmal - Coleophora albidella
Vit eksäckmal - Coleophora kuehnella
Brunstreckad eksäckmal - Coleophora ibipennella
Gulstreckad björksäckmal - Coleophora betulella
Gulspetsad sälgsäckmal - Coleophora zelleriella
Gulstreckad avenbokssäckmal - Coleophora currucipennella
Kilstreckad ljungsäckmal - Coleophora pyrrhulipennella
NT Större klintsäckmal - Coleophora brevipalpella
Bosyskesäckmal - Coleophora ballotella
NT Större sötvedelssäckmal - Coleophora gallipennella
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Kilstreckad klintsäckmal - Coleophora conspicuella
VU Kilstreckad röllikasäckmal - Coleophora partitella
Kilstreckad hedblomstersäckmal - Coleophora caelebipennella
VU Solvändesäckmal - Coleophora ochrea
NT Sikelsäckmal - Coleophora lixella
Getväpplingssäckmal - Coleophora vulnerariae
Strävbladssäckmal - Coleophora pennella
Sydlig lärksäckmal - Coleophora laricella
Skogsfrylesäckmal - Coleophora antennariella
Salttågssäckmal - Coleophora adjunctella
Ringtågsäckmal - Coleophora caespititiella
Ljussprötad tågsäckmal - Coleophora tamesis
Suddig tågsäckmal - Coleophora glaucicolella
Dyster frylesäckmal - Coleophora otidipennella
Tvillingtågsäckmal - Coleophora alticolella
Gullinjerad tågsäckmal - Coleophora taeniipennella
Parkfrylesäckmal - Coleophora sylvaticella
DD Vägtågssäckmal - Coleophora lassella
NT Strandtågssäckmal - Coleophora maritimella
Gullrissäckmal - Coleophora virgaureae
Dubbellinjerad tistelsäckmal - Coleophora therinella
Strandastersäckmal - Coleophora asteris
Gulgrå mållesäckmal - Coleophora saxicolella
DD Mindre mållesäckmal - Coleophora jaernaensis
Större mållesäckmal - Coleophora sternipennella
Nordsäckmal - Coleophora boreella
Gråbinkesäckmal - Coleophora squamosella
Blek mållesäckmal - Coleophora versurella
Smalvingad mållesäckmal - Coleophora vestianella
Kustmållesäckmal - Coleophora atriplicis
NT Kattfotssäckmal - Coleophora pappiferella
Absintsäckmal - Coleophora absinthii
EN Pältsasäckmal - Coleophora derasofasciella
Gråbosäckmal - Coleophora artemisicolella
VU Hylsnejlikesäckmal - Coleophora adelogrammella
NT Grovfjällig malörtssäckmal - Coleophora succursella
EN Grovfjällig hedblomstersäckmal - Coleophora gnaphalii
VU Större backglimssäckmal - Coleophora galbulipennella
VU Knytlingsäckmal - Coleophora scabrida
Grovfjällig röllikasäckmal - Coleophora millefolii
VU Såpörtssäckmal - Coleophora kyffhusana
Linjerad tistelsäckmal - Coleophora peribenanderi
EN Linjerad gullrissäckmal - Coleophora amellivora
Vitsprötad gullrissäckmal - Coleophora ramosella
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Strandmalörtssäckmal - Coleophora gardesanella
Större fältmalörtssäckmal - Coleophora directella
Större röllikasäckmal - Coleophora expressella
Strimmig stjärnblomssäckmal - Coleophora striatipennella
VU Skarpringad stjärnblomssäckmal - Coleophora solitariella
Renfanesäckmal - Coleophora tanaceti
Ljus malörtssäckmal - Coleophora albicans
VU Punkterad backglimssäckmal - Coleophora hackmani
Mindre röllikasäckmal - Coleophora argentula
NT Hampflockelssäckmal - Coleophora follicularis
NT Grå fältmalörtssäckmal - Coleophora granulatella
Ljus mållesäckmal - Coleophora adspersella
EN Nejliksäckmal - Coleophora dianthi
VU Ljusringad backglimssäckmal - Coleophora nutantella
Tjärblomstersäckmal - Coleophora graminicolella
CR Dvärgsäckmal - Coleophora paradrymidis
Såpnejlikesäckmal - Coleophora saponariella
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
Ribbad mållesäckmal - Coleophora clypeiferella
Tvåfläckad mållesäckmal - Coleophora squalorella
VU Glasörtssäckmal - Coleophora salicorniae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt