Gräsminerarmalar - Elachistidae

Gräsminerarmalar (Elachistidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 70 arter i denna familj.

Gröegräsmal - Elachista freyerella
Gråsvingelsgräsmal - Elachista baltica
Kruståtelsgräsrmal - Elachista exactella
Havsängsgräsmal - Elachista stabilella
Sandgräsmal - Elachista consortella
Vit gräsmal - Perittia farinella
Töcknig trymal - Perittia obscurepunctella
Vitfläckig trymal - Perittia herrichiella
Bergmyntemal - Stephensia brunnichella
Skogsfrylegräsmal - Elachista tengstromi
Fältfrylegräsmal - Elachista geminatella
Glänsande frylegräsmal - Elachista gleichenella
Fyrpunktsgräsmal - Elachista quadripunctella
Lundstarrsgräsmal - Elachista tetragonella
Slankstarrsgräsmal - Elachista biatomella
Trapetsgräsmal - Elachista trapeziella
Snedpunktsgräsmal - Elachista cinereopunctella
Fjällgräsmal - Elachista kebneella
Mindre kärrgräsmal - Elachista serricornis
Torrängsgräsmal - Elachista occidentalis
Havssävsgräsmal - Elachista scirpi
Ängsullsgräsmal - Elachista eleochariella
Grusstarrsgräsmal - Elachista utonella
Tuvsävsgräsmal - Elachista albidella
Abiskogräsmal - Elachista abiskoella
Mannagräsmal - Elachista poae
Svarthövdad gräsmal - Elachista atricomella
Myrgräsmal - Elachista kilmunella
Parasgräsmal - Elachista excelsicola
Fuktängsgräsmal - Elachista alpinella
Hässlebroddsgräsmal - Elachista diederichsiella
Lundsloksgräsmal - Elachista compsa
Sen piprörsgräsmal - Elachista elegans
Tidig piprörsgräsmal - Elachista deriventa
Gulhövdad gräsmal - Elachista luticomella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Större silverpunktsgräsmal - Elachista apicipunctella
Halvsvart gräsmal - Elachista subnigrella
Backgräsmal - Elachista orstadii
Nordgräsmal - Elachista stelviella
Strandgräsmal - Elachista eskoi
Älvgräsmal - Elachista krogeri
Bryngräsmal - Elachista nielswolffi
Sumpgräsmal - Elachista pomerana
Tuvtåtelsgräsmal - Elachista humilis
Kustgräsmal - Elachista vonschantzi
Gråvingegräsmal - Elachista canapennella
Gulmarmorerad gräsmal - Elachista anserinella
Rörflensgräsmal - Elachista maculicerusella
Silvergräsmal - Elachista argentella
Pollengräsmal - Elachista pollinariella
Trepunktsgräsmal - Elachista triatomea
Halvögongräsmal - Elachista subocellea
Fårsvingelgräsmal - Elachista dispilella
Tvåpunktsgräsmal - Elachista distigmatella
Dyngräsmal - Elachista bruuni
Pudergräsmal - Elachista elsaella
Gulbandsgräsmal - Elachista chrysodesmella
Smalbandsgräsmal - Elachista obliquella
Skarpbandsgräsmal - Elachista cingillella
Bokskogsgräsmal - Elachista unifasciella
Lundskaftingsgräsmal - Elachista gangabella
Gul gräsmal - Elachista subalbidella
Älväxingsgräsmal - Elachista adscitella
Bergrörsgräsmal - Elachista bisulcella
Svart vitspetsgräsmal - Elachista pullicomella
Grå vitspetsgräsmal - Elachista bedellella
Ljus vitspetsgräsmal - Elachista lugdunensis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt