Styltmalar - Gracillariidae

Styltmalar (Gracillariidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 90 arter i denna familj.

Gracillariinae
Vickerstyltmal - Parectopa ononidis
Gökärtstyltmal - Micrurapteryx gradatella
Ljus askstyltmal - Caloptilia cuculipennella
Punktstyltmal - Caloptilia populetorum
Fläckstyltmal - Caloptilia suberinella
Alstyltmal - Caloptilia elongella
Björkstyltmal - Caloptilia betulicola
Tysklönnsstyltmal - Caloptilia rufipennella
Större ekstyltmal - Caloptilia alchimiella
Mindre ekstyltmal - Caloptilia robustella
Aspstyltmal - Caloptilia stigmatella
Falkstyltmal - Caloptilia falconipennella
Skogslönnsstyltmal - Caloptilia jurateae
Roststyltmal - Caloptilia hemidactylella
Syrenmal - Gracillaria syringella
Svartkämpestyltmal - Aspilapteryx tringipennella
Johannesörtsstyltmal - Euspilapteryx auroguttella
Videörtsstyltmal - Calybites phasianipennella
Svavelstyltmal - Povolnya leucapennella
Snedstreckad gökärtsmal - Sauterina hofmanniella
Snedstreckad ekstyltmal - Acrocercops brongniardellus
Gråbostyltmal - Leucospilapteryx omissella
Videveckmal - Callisto coffeella
Häggveckmal - Callisto insperatella
Apelveckmal - Callisto denticulella
Fjällbjörksveckmal - Parornix loganella
Bokveckmal - Parornix fagivora
Avenboksveckmal - Parornix carpinella
Hagtornsveckmal - Parornix anglicella
Hasselveckmal - Parornix devoniella
Vårtbjörksveckmal - Parornix betulae
Rönnveckmal - Parornix scoticella
Mindre slånveckmal - Parornix finitimella
Glasbjörksveckmal - Parornix traugotti
Dvärgbjörksveckmal - Parornix polygrammella
Svartpalpsveckmal - Parornix atripalpella
Större slånveckmal - Parornix torquillella
Lithocolletinae
Gulspetsad ekguldmal - Phyllonorycter harrisellus
Bergeksguldmal - Phyllonorycter roboris
Vit ekguldmal - Phyllonorycter heegeriellus
Ljus avenboksguldmal - Phyllonorycter tenerellus
Ekbladsguldmal - Phyllonorycter quercifoliellus
Hagtornsguldmal - Phyllonorycter oxyacanthae
Rönnguldmal - Phyllonorycter sorbi
Apelguldmal - Phyllonorycter blancardellus
Lingonguldmal - Phyllonorycter junoniellus
Körsbärsguldmal - Phyllonorycter cerasicolellus
Slånguldmal - Phyllonorycter spinicolellus
Eldtornsguldmal - Phyllonorycter leucographellus
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Pilguldmal - Phyllonorycter salictellus
Vinkelbandad videguldmal - Phyllonorycter salicicolellus
Kortstreckad videguldmal - Phyllonorycter brevilineatellus
Spetsvinklad videguldmal - Phyllonorycter dubitellus
Klubbstreckad videguldmal - Phyllonorycter hilarellus
Lappvideguldmal - Phyllonorycter rolandi
Glasbjörksguldmal - Phyllonorycter cavellus
Ginstbladsguldmal - Phyllonorycter staintoniellus
Bokguldmal - Phyllonorycter maestingellus
Sidenhasselguldmal - Phyllonorycter coryli
Mörk avenboksguldmal - Phyllonorycter esperellus
Gråalsguldmal - Phyllonorycter strigulatellus
Ljus alguldmal - Phyllonorycter rajellus
Krypvideguldmal - Phyllonorycter quinqueguttellus
Dvärgbjörksguldmal - Phyllonorycter anderidae
Gökärtsguldmal - Phyllonorycter nigrescentellus
Lusernguldmal - Phyllonorycter insignitellus
Ekplantsguldmal - Phyllonorycter lautellus
Lundalmsguldmal - Phyllonorycter schreberellus
Vårtbjörksguldmal - Phyllonorycter ulmifoliellus
Tryguldmal - Phyllonorycter emberizaepenellus
Skogsalmsguldmal - Phyllonorycter tristrigellus
Brun alguldmal - Phyllonorycter stettinensis
Rödgul alguldmal - Phyllonorycter froelichiellus
Bandad hasselguldmal - Phyllonorycter nicellii
Mörkröd alguldmal - Phyllonorycter klemannellus
Kaprifolguldmal - Phyllonorycter trifasciellus
Platanguldmal - Phyllonorycter platani
Naverlönnsguldmal - Phyllonorycter acerifoliellus
Skogslönnsguldmal - Phyllonorycter joannisi
Tysklönnsguldmal - Phyllonorycter geniculellus
Vårjolsterguldmal - Phyllonorycter connexellus
Höstjolsterguldmal - Phyllonorycter pastorellus
Röd aspguldmal - Phyllonorycter sagitellus
Grå aspguldmal - Phyllonorycter apparellus
Poppelguldmal - Phyllonorycter populifoliellus
Kastanjemal - Cameraria ohridella
Phyllocnistinae
Pilsaftmal - Phyllocnistis saligna
Aspsaftmal - Phyllocnistis labyrinthella
Poppelsaftmal - Phyllocnistis unipunctella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt