Förnamalar - Blastobasidae

Förnamalar (Blastobasidae) är en microlepidoptera-familj, i Sverige finns det 4 arter i denna familj.

Madeiraförnamal - Blastobasis decolorella
Barrskogsförnamal - Hypatopa binotella
Alskogsförnamal - Hypatopa inunctella
Blandskogsförnamal - Hypatopa segnella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt