Art: Stor häxört - Circaea lutetiana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stor häxört som värdväxt för dess larver.

Punktbrokmal - Mompha langiella
Gråryggig fältmätare - Ecliptopera silaceata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt