Art: Kärrdunört - Epilobium palustre

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrdunört som värdväxt för dess larver.

Rödgul brokmal - Mompha locupletella
Spetsvingat mossmott - Synaphe punctalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt