Art: Kärrfräken - Equisetum palustre

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kärrfräken som värdväxt för dess larver.

Grå småstävmal - Gnorimoschema herbichi
Fräkenbrokvecklare - Celypha tiedemanniana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt