Art: Nagelört - Erophila verna

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nagelört som värdväxt för dess larver.

Dvärgmätare - Macaria fusca

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt